Koulutukset


Järjestämme muun muassa poistumisharjoituksia ja paloturvallisuuskoulutuksia.

Osaamme asennoitua työntekijän rooliin ja puhua samaa kieltä. Viemme asiat käytännön tasolle ja tunnistamme ongelmat.

On tärkeää löytää oikeat asiat käsiteltäviksi.

Seuraamme koulutuksesta saatua hyötyä käytännössä.